Attefallsrätten optimiera

t ex genom att:

- Tillsammans med huvudbyggnaden -

skapa en innergård.

Från 1 mars 2020 ger dig Attefallsrätten möjlighet att uppföra en fristående byggnad om max 25 m2, 4m i nockhöjd + 15 m2 i anslutning till huvudbyggnaden i samma höjd som den.

Om du låter en expert ta hand om projekteringen kan du ge din fastighet ett betydande mervärde.