1/2

 

Vi tar fram projektets bygglovshandlingar och hjälper dig med handläggning av bygglovsärende.

 

Vår erfarenhet av bygglovsprocessen omfattar:

  • Bostäder, avseende såväl nybyggnation som om- och tillbyggnad.

  • Brf

  • Företag

  • Byggnader som ingår i kommunala bevarandeprogram.

  • Religiösa byggnader

  • Sociala organisationer