Åkarp - Lundavägen 53 - Prel. studie för ansökan om planbesked.
Illustration av blivande samlada bebyggelse.
Lomma - Öjingsväg - Volymskiss till fastighetsbildningsförslag.
Föreslagna volymer på nyblivna fastighetr
Sundbyber, ansökan om planbesked.
2017
Omslag till ansöka omplanbesked.
Lomma - Karstorp 21:44
Solstudie - underlag avseende överklagande av bygglov.
1.PNG
OBS! NEDLADDNING STARTAR AUTOMATISKT NÄR DU KLICKAR PÅ RESPEKTIVE BILD.

Om du behöver arkitekthjälp avseende fastighetsbildning, förstudier, eller solstudier.

 

Vi har erfarenhet av arbete med landskapsplanering, mindre områdesplaner och studier. 

Om du vill stycka en tomt och behöver se hur det kan bli när nya hus uppförs är du välkommen att kontakta oss. 

Om du vill ansöka om Planbesked, d v s om att kommunen skapar en detaljplan för ett visst område som hittills inte har varit planerat kan vi också hjälpa dig.